EXCLUSIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN

ICT Update kent 2 exclusieve strategische allianties met vooraanstaande organisaties in de ICT sector. Deze samenwerking resulteert (bovenop de reguliere verspreiding) in een optimaal kwalitatief bereik onder IT Leaders, CxO’s en directieleden zowel aan de vraag- als de aanbodzijde van de markt.


SAMENWERKING MET CIONET NEDERLAND

CIOnet is de Nederlandse tak van Europa’s grootste beroepsvereniging van Chief Information Officers. De bijna 300 leden van CIOnet Nederland ontvangen ICT Update op persoonlijke titel en CIONet beschikt in ICT Update over haar eigen katern waarin zij met haar leden communiceert over actuele zaken. Met een publicatie in ICT Update dringt u op indringende wijze door in het hart van de CIO community in Nederland.

www.cionet.com


SAMENWERKING MET NEDERLAND ICT

Per 1 december 2012 is Channel BV een strategische alliantie aangegaan met Nederland ICT, dé branchevereniging van 550 IT, telecom-, internet- en

officebedrijven in Nederland. Met een achterban die bijna 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is Nederland ICT dé belangenbehartiger, hét kenniscentrum en dé vertegenwoordiger en lobbyist van de Nederlandse ICT- en officesector in politiek Den Haag. Alle leden van Nederland ICT op directieniveau (867 directieleden!) ontvangen ICT Update en ook Nederland ICT communiceert met haar leden via een eigen aantal ‘dedicated pagina’s’ in ICT Update.

www.nederlandict.nl

GARANTIE

Geen enkele andere titel in ICT informeert en faciliteert haar lezers op een dergelijk hoog niveau en geen enkele andere titel in ICT kan bogen op het vertrouwen van deze 2 invloedrijke en vooraanstaande organisaties in de ICT sector.

 

 

dimension-data accenture colt employu ibm kpmg cgi pwc samsung speakup tsystems upc vodafone cisco voiceworks orangebusinessservices bt

Custom Magazines


Channel BV, uitgever van onder andere het management tijdschrift ICT Update helpt marktpartijen om op effectieve wijze directies te bereiken met relevante bedrijfsinformatie. Channel BV biedt hiervoor een brede reeks diensten en productvormen. Variërende van traditionele relatiemagazines tot e-zines, websites, evenementen en e-mail nieuwsbrieven.

Meer informatie over een eigen magazine?