Disclaimer

Channel BV gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Channel BV zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Channel BV maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Channel BV meet informatie van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat JMG Publishing haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

 

Copyright

De bezoeker van de website van Channel BV mag de informatie bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de content met de grootste zorg is geschreven, kunnen onze auteurs en programmeurs niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, indirect of direct, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Channel BV. Niets van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in één der welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Channel BV.

In het algemeen wordt de content en het design van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

dimension-data accenture colt employu ibm kpmg cgi pwc samsung speakup tsystems upc vodafone cisco voiceworks orangebusinessservices bt

Custom Magazines


Channel BV, uitgever van onder andere het management tijdschrift ICT Update helpt marktpartijen om op effectieve wijze directies te bereiken met relevante bedrijfsinformatie. Channel BV biedt hiervoor een brede reeks diensten en productvormen. Variërende van traditionele relatiemagazines tot e-zines, websites, evenementen en e-mail nieuwsbrieven.

Meer informatie over een eigen magazine?